Vi tykkjer at det er urettferdig!

Me har intervjua tre stykke frå Dirdal Skule, ein lærer og to elevar. Me har snakka med Lina Y. Eidsaa som er sosiallærer.  Me ville spørje om kva ho tenker om at dei bruker mykje penger på Ålgård. Me spurde og om kva dei syntes om at alle andre skuler i Gjesdal fekk vera med på Tinestaffeten, men ikkje Dirdal. Fordi skulen ikkje har råd til buss. Oltedal og dei andre skulane kan sykle, men det er for langt frå Dirdal til Ålgård.

Kommunen brukar veldig mykje penger på Ålgård, mellom anna ved å byggje eit busskur til 3 millioner.

Lina seier at ho trur at busskuret kommer til å bli ein bra plass å henga. Og at det er positivt.

Eva Gilje, elev i 7. klasse, synest at kommunen burde bruke fleire pengar på det vi i kommunen trenger. Og mindre penger på å få det fint. Eva opplyser og om at Dirdal Skule fekk penger frå Barne og Unges komunestyre, men at desse pengane kom forseint for Tinestafetten.

Jesper Gilje, elev i 5. klasse, synest at 3 millioner kroner er altfor mykje for eit busskur. Han liker ikkje at ikkje alle får delta på Tinestafetten. Spesielt ikkje når Dirdal Skule er den einate skulen som ikkje får vera med på grunn av lange reisevei.

Skriven av Jenny Skjærpe og Sarah Gilje

Fra venstre Lina Y. Eidsaa, Jesper Gilje, Eva Gilje