Veiarbeid i Rettedalen

Det bygges flere steder på Ålgård om dagen. En av plassene er i krysset ved storahuset. Det fører til omveier, og vi bruker lenger tid til og fra skolen.

Det skal graves ut nye murer i Rettedalen og i Krambugata.

Det er omkjøring via E39 og Ole Nielsens vei.

Rettedalen er åpen for buss og utrykningspersonell. Det er forventet at arbeidet vil fortsette ut i mai måned.

Det er mange som kjører gjennom Rettedalen selv om det ikke er lov, og de kan få bot. Likevel er det mange som kjører gjennom her. Vi mener det burde bli høyere bot, altså koste mer penger.

Trafikkvaktene gjør en bra jobb med å passe på skoleelevene når vi går til skolen.

Intervju

Vi har intervjuet noen av de som har ansvar for bygging av Rettedalen:

Hva lager dere? Vi bygger en mur, en ny sykkel og gangsti. Muren er for å sikre vei og fortau.

Ligger dere foran skjema? Ja, vi ligger foran skjema med én uke.

Vi ser at mange prøver å kjøre gjennom. Cirka hvor mange prøver på dette hver dag? Det er cirka 50 til 70 biler om dagen som prøver å kjøre igjennom.

Hvor mye koster en bot? Boten koster cirka 5000 kronerhvis du kjører gjennom. Du vil mest sannsynlig ikke klare dette. Det er fordi vi står her med vår bil. Kun busser og utrykningskjøretøy får passere.