Sove i ostepop

Vi har intervjua elevar frå 1.-7.klasse på Dirdal skole om dilemma. Elevane har komme fram til at å sove i ostepop er det beste. Kva velger du?

Skrevet av: Malene Johannessen, Sofie Gilje og Naomi Helland.

Spørsmålene:

1: Vinterklær på sommaren eller sommerklær på vinteren?

2: Ha ostepopp som kvart måltid i 1 veke eller sove i ostepopp 1 natt?

3: Tunger som fingrer eller fingrer som tunge?

4: Være aleine i eit år eller være med folk heile tida i 1 år?

5: Alltid hikke eller alltid nyse?

 

Jesper (7.klasse):

1: Vinterklær om sommeren.

2: Sove i ostepop.

3: Tunge som fingre.

4: Alltid være med folk.

5: Alltid hikke.

Jeremiah (6.klasse):

1: vinterklær om sommaren.

2: Eg ville ha sove i ostepop.

3: fingre som tunge.

4: alltid vere rundt folk.

5: nyse, eg synest ikkje det e så gale.

Maren (5.klasse):

1: Sommerklær om vinteren.

2: Eg ville ha sove i ostepop.

3: Eg ville hatt fingre som tunge.

4: Alltid vere rundt folk.

5: Alltid hikke.

Leah (4.klasse):

1: Vinterklær om sommeren.

2: Sove i ostepop.

3: Fingrer som tunge.

4: Alltid være med nokon.

5: Alltid hikke.

Linneah (3.klasse):

1: Vinterklær om sommeren

2: Eg ville ha sove i ostepop

3: Fingrer som tunge

4: Alltid være rundt folk

5: Alltid hikke

Rebekka (2.klasse):

1: Sommerklær om vinteren.

2:  Sove i ostepop.

3:  Fingrer som tunge.

4: Være aleine i ett år.

5: Hikke

Sølvi (1. klasse)

1: vinterklær

2: sove i ostepop

3: tunge som fingre

4: aleine i eit år, eg vil ikkje at nokon skal følge meg på do.

5: alltid hikke.