Hva kommer på den nye Figgjo skole?

Nye Figgjo skole er på vei!
Rektor Arne (60 år)

  Vi har intervjuet Arne (rektor på Figgjo skole) litt om den nye skolen som kommer her på Figgjo. Han hadde mye spennende å fortelle. 

Tekst: Lene Vagle, Sara Helgeland Mollan og Malena Ravndal          Foto: Sara Helgeland Mollan.

På den nye  skolen kommer det til å bli kjempekjekt, sier rektor. Det kommer til å bli 15 klasser og 20 klasserom inkludert kjøkken, naturfagsrom, kjeramikkrom, valgfagsrom og et grupperom ved hvert klasserom.  Skolen i seg selv koster ca. en halv milliard kroner, sier Arne. Vi får de samme fagene men også noen nye. Dette er de nye fagene på ungdomstrinnet: tysk, spansk, engelsk fordypning, valgfag som natur, miljø og friluftsliv, fysisk aktivitet og helse, design og redesign. Nytt blir også at elevene på ungdomstrinnet, og kanskje sjette og syvende klasse, kan få lov til å være i Figvedparken i friminuttene.

Vi har fått vite at vi skal få kantine som vi kan lage mat i selv.  Vi får også låsbare skap som syvende trinn og oppover skal bruke. Klasserommene blir ca 70 kvadratmeter hver, og vi blir litt over 300 elever på hele skolen til sammen. Utstyr kostet til sammen mellom 7-10 millioner kroner, og bøkene til sammen ca en halv million.  -Vi har også kjøpt inn kanoer, telt og duker til og male på, sier Rektor.

Stor utfordring

-Det dukket opp noen utfordringer underveis med at kloakken til Ålgård ikke gikk som den skulle. Så de måtte grave opp og så fant de masse forskjellige ting i bakken som måtte vekk. Det var for det meste spesialavfall og metall. Ellers har det gått veldig fint og arbeiderne som bygger har vært veldig flinke!