Fotgjengarfelt i Oltedal

Her i Oltedal har vi ein veg som heiter Bygdaveien. Det er den lange vegen som går gjennom heile Oltedal. Vi har nokre spesielle plasser vi treng fotgjengarfelt. Det er barn og vaksne som kryssar vegen kvar dag. Det er ikkje trygt å gå over vegen utan fotgjengarfelt. Vi treng fotgjengarfelt over vegen med Utslåtto, gamle butikken og nye butikken.

Tekst av: Eira Gjesdal, Gordon Oliver Lamprecht , Charlotte Auestad Johannessen, Kaja Victoria T. Andersen og Erik Liberg.