Er Bærland skole lekse fri?

Mange tror Bærland skole er en lekse fri skole. Dette har vi hørt fra barn som vi treffer når vi er på fritidsaktiviteter. Og dette ønsket vi å finne ut mer om.

Skrevet av Skjalg Karlsen Fuglestad og Tor Lukas Eik Rovig.

Vi spurte fire elever på ved en annen skole om de hadde hørt at Bærland skole er leksefri. Elevene vi intervjuet var Leo Aardal, Asle Idland Tornensis, Theo Sirevaag og Sebastian Ramsland Wallin. Jeg hadde hørt rykter om at Bærland var leksefri, og da trodde jeg på det, forteller Leo Aardal.

Jeg har snakket med andre som går på Bærland og visste at de hadde lekser, sier Theo Sirevaag. Det er jo ikke bra med helt leksefri, derfor trodde jeg ikke det kunne stemme når jeg hørte ryktene, forklarer Asle Idland Tornensis. Det du ikke rekker å lære på skolen er det greit å kunne lære ved hjelp av lekser mener han. Heller ikke Sebastian Ramsland Wallin trodde at Bærland skole var helt leksefri.

Så ut fra hva disse fire guttene vi snakket med forteller så kan det virke som mange faktisk ikke tror vi er leksefri.

En elev på Bærland skole konsentrerer seg om matteinnføringen.

Vi har spurt assisterende rektor Kari Rygh Mæland på Bærland skole noen spørsmål om leksemengden på Bærland. Hva tror hun er grunnen til at folk tror Bærland er leksefri? Flere har nok hørt at vi har mindre lekser enn andre skoler og det er kanskje det som er årsaken til at noen sier leksefri, sier Kari. På Bærland har vi ikke lekser i alle fag, hvorfor er det egentlig slik? Lekser skal være noe som elevene kan gjøre på egenhånd uten at de skal måtte spørre om mye hjelp, de skal være lette å forstå, forklarer Kari. Det er nok grunnen til at ikke alle fag har lekser.

Videre lurte vi på om hun tror det  er barn som vil begynne på Bærland skole fordi vi har mindre lekser. Assisterende rektor er ganske sikker på at de aller fleste barn ville blitt glad for mindre lekser, og at hvis barn selv hadde fått velge ville de kanskje valgt Bærland pga leksemengden.

Vi sjekket noen andre skolers lekseplan og sammenlignet med Bærland. Alle de andre skolene vi har sjekket har mer lekser enn vi har. Så svaret på ryktet om Bærland skole er leksefri er ikke sant, men Bærland skole har redusert leksemengde i forhold til andre skoler.