Bruker barn og unge for mye tid foran skjermen?

Vi på 6. trinn har hatt fokus på nettvett og skjermtid. I klassen har vi hatt en undersøkelse om skjermtid. Vi ønsket å finne ut om det er forskjell mellom de ulike alderstrinnene og har vært og spurt fem elever fra hver klasse om deres bruk av skjerm.

Vi lurer på om det er forskjell mellom klassene fra 6. til 10. trinn, hvilke skjermer de bruker og om de har regler for spilling. Vi har spurt 5 tilfeldige elever fra de nevnte trinnene.

Undersøkelse om regler.

 

Av de 25 svarene vi har fått, bruker 19 av disse mest tid på telefon. Det viser seg at i sjette trinn er det mer som bruker spillkonsoller. Jentene er mer opptatt av telefonen, og bare 20% av sjette klasse hadde ikke regler.  48% av disse 25 hadde ikke regler hjemme for skjermtid, som betyr at de fleste i dag har regler for skjerm*

Vi har funnet ut at mange av de som går på GUS ikke har noen regler for skjerm.

Av Marius, Roberts og Elias