Pappa forklarer: hvordan skifte dorull

Pappa forklarer skifte av dorull
Pappa forklarer: Skifte av dorull i 5 enkle trekk.
Hvordan skifte dorull i fem enkle trekk:
1. Observer at rullen er tom (den har blitt grå)
2. Trykk inn holder og ta ut den døde rullen
3. Finn frem ny rull og tre på holder
4. Trykk holder inn, en liten fjær does magic
5. Voila! Husk rull skal vende utover

Eventuelt kan du lage en dorullbrett, men en ting ad gangen!

Forfatter: Harald Ellingsen

Trenæva siddis utvandret til Jæren i -98.

Legg igjen en kommentar