Jævla utlending?

«Stopp innvandringen, muslimene kommer til å ta over landet vårt!»

«Lykkejegere!»

«Jævla utlendinger!»

Mange har sterke meninger om flyktningkrisen og menneskene som kommer til Norge. La oss se på noen fakta.

Det er forskjell på folk

Hvem er disse utlendingene?

Flyktninger er personer som er forfulgt av opprinnelseslandets myndigheter, på grunn av etnisk, religiøs, eller politisk tilhørighet.

Asylsøkere er personer som ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. En vanlig form for oppholdstillatelse som innvilges gis i tilknytning til krig eller krigslignende tilstander på hjemstedet, og tillatelsen kan trekkes tilbake når situasjonen er bedret.

Innvandrere er personer som er bosatt i Norge, men er født i utlandet og har foreldre som begge er født i utlandet.

Migranter er et vidt begrep. Migrasjon betyr folkevandring, eller inn- og utvandring. Det finnes både klimatiske, demografiske, økonomiske, sosiale og politiske årsaker til migrasjon.

Norge er en del av verden

Norge er forpliktet til å følge FNs menneskerettighetskonvensjoner. Norge har også forpliktet seg til å følge FNs Flyktningkonvensjon og å beskytte de som klarer å flykte fra krig og forfølgelse. Disse konvensjonene danner noe av basisen for siviliserte samfunn.

I tillegg har Norge meldt seg frivillig til å delta i EUs program for fordeling av asylsøkere.

Nærmere 31.000 flyktninger kom til Norge i fjor. Ikke alle er reelle flyktninger og ikke alle som søker om asyl eller oppholdstillatelse får det. Sannsynligvis vil mindre enn 60 % få opphold her og da blir det riktige tallet rundt 18.000.

Til sammenligning tok Norge i mot 12.000 flyktninger fra Bosnia i 1993. 

Det er rundt 810.000 innvandrere i Norge i dag. Utenlandske arbeidstakere og studenter står for rundt 45 % av innvandringen. De største innvandrergruppene kommer fra Øst-Europa og Skandinavia.

Innvandrere_Norge

Hvorfor søker ikke flyktningene oppholdstillatelse i det første landet de kommer til?

Mer enn 1 million mennesker flyktet til Europa i fjor. Hvis alle som er på flukt søker opphold i det første landet de kommer til vil f.eks. Hellas og Italia måtte håndtere en uforholdsmessig stor del av flyktningestrømmen.

Europeiske land må dele på flyktningansvaret og Norge har forpliktet seg til å ta en del av ansvaret for å hjelpe flyktninger. Hvor mange Norge skal hjelpe er et løpende spørsmål som blir avgjort av politikerne våre.

Er det bare menn som kommer?

I fjor var rundt 70 % av de som flyktet til Europa menn. Årsaken til den skjeve fordelingen kan du lese om her: http://www.dagbladet.no/2015/09/19/nyheter/utenrisk/syria/flyktningkrisa/41154252/ og her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/lippestad-viktig-aa-vite-hvorfor-man-sender-mennene-foerst/a/23607430/

Nå har situasjonen forandret seg og rundt 60 % av flyktningene er kvinner og barn.

Norge trenger flere folk

Til tross for at vi nå er inne i en periode med økt arbeidsledighet så vil Norge trenge flere folk for å kunne opprettholde velferdsstaten i fremtiden.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) har nå sunket til 1,78. For at det ikke skal bli befolkningsnedgang på lang sikt, må SFT være større enn 2,07 når vi ser bort fra inn- og utvandring.

65 % av innvandrerne i Norge er sysselsatt. For den samlede befolkningen er tallet 69 %. De øvrige prosentene er bl.a. barn under skolepliktig alder, arbeidsledige, uføretrygdede og pensjonister.

Neste gang

Hvilke ord som brukes er viktig for å holde diskusjonen på et ryddig og saklig nivå. Å bruke negativt ladede ord skaper større avstand mellom folk og hjelper heller ingenting på integreringen. Norge er forpliktet til å ta i mot flyktninger og hvordan vi tar i mot dem vil bety mye for hvordan fremtiden blir.

Husk det, neste gang noen sier «jævla utlending».

12 kommentarer til «Jævla utlending?»

 1. Norge må satse mer på Nordmenn og hatet mot dem. Hadde de støttet Assad fra starten av så hadde ikke denne invasjonen av arabiske menn kommet. Du setter deg kun inn i hva massemedia forteller deg. Ikke godt nok.

 2. Hei Sigurd.Siden du ikke har satt deg inn i saken via massemedia lurer jeg på om du kan oppgi kildene dine slik at jeg også kan få del i denne kunnskapen.

 3. Faktum er at i det øyeblikket antallet flyktninger/asylsøkera overgår fødselsøverskuddet,så æ den hvite mann dømt til døden.. Å den dødsdommen æ dæ politikera, mediafolk, liberalista, feminista og andre propagandister som stå bak.. Påtvunget multikultur er ikkje noe annet en et dårligt kamuflert folkemord/etniskrensing.. Å så kommer alle dei som reiser til asia for å kjøpe seg et kvinnfolk, di raseblander seg.. Homoer og lesper,adoptrer barn og oppdrar dei i sitt syn, sin ånd om du vil. Kvinnekamp, kvinnefrigjøring er ingen ting annet en destruktift både for kvinnen og for samfundet.. Den viktigaste resursen et samfunn har er nettopp kvinnen, men kvinnen skal frigjøres i fra mannens undertrykkelse… Ikkje fød barn er mantraen, gratis prevangsjon og abort, gji gratis prevangsjon til kvinnen mens hun er i sin mest fruktbare alder… Å til deg Nina vil eg spør heilt te slutt, hvis en person er imot påtvungen politisk-korrekt multikultur imot homsing og lesbing imot raseblanding, hva er den personen da??. Er det en person som vil verne om sin kultur sin identitet sin historie eller er det bare en, inntolerang rasistisk trangsynt gammeldags nasist???.. Det vil komme en dag der selv den mest ihuga intirasist vil forstå hva han har vert med på,men da er det for seint… Det er ikkje kun i andre land at media osv ikkje vil opplyse om etnisk opprinnelse i straffesaker, ssb har ikkje lov til å lage statistikk som kan virke diskriminerende overfor minoritetsgrupper.. For et par år siden hadde vi en situvasjon i stavanger der en rekke norske kvinner bli voldtatt,politiet nektet for dette, flerne og flerne kvinner bli voltatt, å nå politiet ikkje kunne holde det skjult lenger så sa di: ja det har vert/er mangen overfalsvoldtekter i stavanger, nå spørsmål om hven overgriper var blei di tause, flerne kvinner blei voldtatt, å heilt til slutt så måtte di kasta inn handkledet å si som det var, gjerningsmannen var som di sier så fint en «ikkje vestlig innvandrer».. Araber/muslim.. Du Nina er propagandist,du vet det sikker ikkje selv, du vil alle gått å du tar avgjørelser basert på følelser.. Husk det er KUN EN TING som gjør at du får ytre deg i norsk media nå i dag,det er det at du er politisk korrekt..

 4. Hvor blir det av svaret Nina??.. Hvis du ikkje kan eller vil svare så skriver du det, eller så tar eg kontakt med ansvarlig redaktør å så får me ta et møte på kontoret… for slikt søppel som du leverer her er ikkje jbl tjent med å være bekjent med..

 5. Til Tommy Otto.
  Jeg tror ikke du får svar fra Nina. Heller ikke fra redaksjonen. Du kommer jo bare med en mengde udokumenterte påstander, iblandet hat mot alt du ikke liker.
  Jeg forstår ikke at noen kan ha vokst opp i Norge og fortsatt ha så forkvaklede tanker, ideer og manglende forståelse.

  Jeg skjems på dine vegne.
  Jeg skjems av ditt menneskesyn.

 6. Vel,vel, Tommy Otto,siden innlegget ditt ikke er basert på følelser tenker jeg med skrekk og gru hva du hadde skrevet basert på følelsene dine.

 7. Hei Hans..

  Du skriver at : Du tror ikke, Du forstår ikke.. Å det har du 100 prosent rett i!!

  Du bruker ord sånn som : udokumenterte påstander, hat?, forkvakla tankar/ideer og manglende forståelse.. Du skriver at du skjems på mine vegne å mitt menneskesyn??.. Ps: Du befinner dæg ikkje i en posison der du kan fordele skam….

  Ska prøve å forklar det på et språk så til og med du kan forstå..

  Åna kretsfengsel har pr. i dag plass til ca. 150 innsatte… Å hvis eg ikkje husker heilt feil så les æg i aviså at di ville udvide med 50 plasser..
  Æg les også i den samme avisen at dei ville bygge en mur runt fengselet?, va det 5 eller 8 meter di ville ha??.. Grunden var at di ville ha en mur pga. at klientellet hadde forandret seg.. Åna fengsel har også sånn så eg forstår det avvikla gardsdrftå.. Angvivelevis et av dei største gårdsbrukå i landet..

  Faktum er at:

  Åna har ca. 150 innsatte, ca 50 av disse er «innvandrer uten lovlig opphold», som skal sendes ut av landet etter ent sonig.. I et av «Norges største fengsel», er 30 til 35 prosent av dei innsatte utlendinger uten «lovlig opphold» som skal ut etter ent soning..

  Det eg skriver her er ikkje noe eg har diktet opp, hvis noen som leser dette ikkje tror på det som står skrevet, ta kontakt med Åna å spør om det du leser her er ikkje er sant.. 30 til 35 prosent er folk som skal ut etter ent soning..

  Nå er vi tilbake på det du kaller for : udokumenterte påstander…

  Min kilde er Jærbladet.no

 8. Tommy
  «Homoer og lesper,adoptrer barn og oppdrar dei i sitt syn, sin ånd om du vil»
  I praksis viser det seg at det er nesten umulig for homofile par å bli adoptivforeldre. Men om så var, hvorfor skulle de ikke få oppdra barna i sitt syn. Alle foreldre har mulighet å få oppdra barna i sitt syn, enten det er religionstilhørighet, skolevalg etc. Det de ikke kan oppdra dem til er seksuell legning, hår- og øyenfarge og andre genetisk betingede egenskaper. Jeg leser litt mellom linjene og oppfatter heller at du tror at homofili kan man oppdras til, at det er et bevisst valg. Da vil jeg utfordre deg til å velge å være homofil for en ukes tid eller så.
  Hvordan kan du påstå at kvinnekamp er destruktivt? Hvordan kan du som oppvokst i Norge ha tankegods som vi bare finner i de mest konservative muslimske (og kanskje i noen få kristne) miljøer? Har ikke kvinner samme rett som deg til et liv som hun selv finner meningsfylt og fritt?
  Du etterlyser statistikk fra SSB. Slik statistikk finnes, men de som etterlyser den er ikke glade for konklusjonene og dermed passer ikke statistikken.
  https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/forsknings-og-utviklingsrapporter/asylsokere-ulovlig-opphold-og-kriminalitet—et-marginalt-problem/
  Du skriver også om voldtekter. Uten å nevne at det i Norge årlig skjer minst 10.000 voldtekter. De fleste av disse skjer av etniske nordmenn der både offer og overgriper kjenner hverandre. Overfallsvoldtekter utgjør under 5 promille av alle voldtekter og slett ikke alle av disse skjer av utlendinger.
  Når dette er sagt, Ninas bloggpost er en oppklaring av begreper, ikke et innlegg om det er for mange polakker, svensker, syrere, eller andre folkegrupper i Norge. Av og til kan det være lurt å lese hele innlegget før man hiver seg over tastaturet.

 9. Hallo Hans..

  Her var det mye på en gang.. Traff eg en nerve??.. Eg har sett dette før..

  Hvis du er så uenig i det eg skriver, hvorfor stiller du da så mangen spørsmål??.. Hva er det du ikkje forstår??.. Å hvorfor søker du svar hos meg, som du er så uenig i??..

  Hvis eg sier ja til din utfordring om å være homofil for en uke, vil du da si ja til min utfordring om å være min kosegutt, min homsegutt for en uke??..

  Eg skal prøve å gjøre dette litt enkelt..

  Grunnen til at vi har denne diskusjonen er at eg skrev noe som du reagerte på, du likte ikkje det du såg, du mente at eg hadde feil å at du hadde rett.. Eg har sett det før..

  Eg kom med en del påstander,det har du rett i..

  Å eg gjentar di her å eg bekrefter di her :

  Min første påstand var at i det øyeblikket antallet «flyktninga» var større en fødselsoverskuddet, da var den hvite mann dømt til døden.. Du ville ha dokumentasjon.. Den linken som du legger til er ifra 2014, har du fått med deg det?? eller leste du bare det som passet deg??.. Nå æ dæ min tur!! Papirutgaven av jbl Fredag nr.12 29.01.16 legg mere til årstallet 2016..

  På side 10 nederst til høgre står det.. Sjekk denne.. (beklage nynorsken)

  NESTEN 18.500 FEKK PERMANENT OPPHALDSLØYVE I FJOR

  INNVANDRING : I alt 18.431 utlendingar frå til saman 108 land fekk permanent opphaldsløyve i Noreg i fjor(2015). Den største gruppa, ein av seks, er somaliarar. På andre og tredjeplass følgjer eritrearar og afghanarar. Til saman utgjer personar ifrå desse landa nesten like mangen som somaliarane, i overkant av 3000..

  Talet på permanente opphaldsløyve er dermed høgere enn fødseloverskotet i fjor(2015), ifølge Statistisk sentralbyrå(NPK)..

  Hvis vi skal tro på jbl så kommer det inn flerne utlendinger i Norge en det blir føtt barn.. Å da må vi ta i betraktning alle di som reiser til asia og afrika for kjøpe seg en kone, og som raseblander seg.. Folk som adopterer barn ifra afrika og asia.. Å at mangen norske kvinner bruker prevangsjon og tar abort.. Slik eg har forstått det, blir ikkje dette praktisert blant våre nye landsmenn… Reknestykket er enkelt!!..

  Hvis vi skal tro på at vi har fått 18.500 nye landmann, så tilsvarer det grovt reknet folketallet i hå time og klepp kommune, dette er mennesker som har RETT på en plass å bo, mat,medisin,klær,gratis tannlege lommepemger osv. Å så kommer familingjenforening.. Da kan du gange med 3 4 eller 5. Da er vi fort oppe i 100.000 i året.. Så kan du tenke deg 10 år fram i tid..

  Hvis eg sier at Bryne har blitt tildelt den æren å få innkvartere 150 åsylsøkere i sentrum med det di kaller for en oppsjon på 2 X 30.. 210 stk.

  Klepp har fått beskjed om å ta imot 150..

  Hvis du ikkje tror det eg skrev om voldtektene i stavanger så kan du ringe til politiet i stavanger eller du kan ta kontakt med stavanger Aftenblad, hvis eg ikkje husker heilt feil var det en som hette Jone som hadde saken,slik eg husker det var det han og en kollega som «tok saken» å fikk politiet til å si : JA kvinner blir overfaldsvoldtatt i stavanger..

  Du kan ta kontakt med Åna kretsfengsel eller jbl å spør om det er sant at Åna har 150 innsatte og at 50 er folk som skal sendes ut av landet etter ent sonig..

  Var det ikkje en ung kvinne som var ute å jågget, idag eller i går, tror det var på Randaberg, nå hun satte seg ned for å knytte skoen sin fikk seg et kakk i skallen og blei ranet og befølt??.. Skal vi tro stavanger Aftenblad så snakket overgriperne et fremmed språk.. Hva sier du til det?? Dette er ikkje noe eg dikter opp..

  Nina skrev så fint i sin blogg «gromset på jæren».. Hva tror du hun tenke på hun skrev det??..

  Til Hans Torvaldsen, hvis de er det du heter??

  Grunden til at eg skrev det eg jor heilt i begynnelsen var at eg hadde muligheten til å komenetere uten å ha en facef..k profil,det er ganske skjeldent, å at eg da hadde mulighet til ikkje bare å si det som er sant men også å prøve å tirra på meg alle som er politiskt korrekte/hjernedøde.. Å det må eg si, EG ER SKUFFET over responsen, det er kun du Hans som reagerte.. Å det skal du ha respekt for, selv om du er en idiot.. Eg hadde forventet at du, som heilt sikkert har en facef..k profil hadde satt i gang en hat kampanje, eller i det minste at femiklyse gjengen ottar hadde reagert… Eller at en eller annen drittavis tok saken..
  Ja eller at det i det minste hadde kommet trusler om eg ville bli anmelt til politiet om eg ikkje bakket unna.. Eg er skuffet!!…

  Inntigrering NEI TAKK, Deportering YES SIR..

  Ps. Hans.. Nå eg leser det du skriver/slik som du skriver så er det som å lese en søppelartikkel i vg eller dagbladet.. Du å Nina, Nina linker også til sider som har like mye troverdighet som deg, vg og dagbladet..

  Nå takker eg for meg..

  Hilsen Even Brattbakken…

 10. Problemet med utlendinger er ikke fargen på skinnet deres. Det er oppførselen. Jeg møtte en 7-8 stykker idag, i kø foran en minibank. Jeg har stått der i kø før, med over 10 nordmenn og det var helt stille. Alle sto stille og ventet. Utlendinger derimot oppfører seg som ville hunder. De bråker og det er mye bevegelse med armer og bein. Derfor tåler jeg ikke utlendinger, de sliter meg ut på ett minutt. En av de som sto ved minibanken begynte å synge! Jeg måtte dra, fikk ikke tatt ut penger. Hadde ikke noe valg, hvis jeg ikke hadde dratt derfra hadde jeg endt opp med å banke de opp alle sammen. Velkommen til det nye Norge, landet hvor de innfødte blir skøvet til siden av ville dyr fra utlandet.

 11. Hei jeg heter Mohammed og jeg er et jævla svin, jeg lyver og jeg stjeler og jeg voldtar datteren din. For jeg er immun og kan gjøre som jeg vil, fordi du er så dum og så altfor, altfor snill.

 12. Jeg blir kvalm når jeg ser hva som skjer i Norge. Hele tiden ser man artikler i avisene, skrevet at utlendinger, hvor de påpeker at vi nordmenn ikke tar godt nok imot de. Vi er vanskelige rasister. Jeg fatter ikke hvordan de klarer å være så frekke. Det er som om de gjør alt de kan for at nordmenn skal hate dem. De påpeker hele tiden at vi må forandre oss, vi skal være multikulturelle. For en nordmann så er det til å grine av, våre tradisjoner og verdier er plutselig verdiløse. Fordi hassan fra Afghanistan sa det. Jeg elsker Norge og vår norske væremåte, mine besteforeldre risikerte livet for å redde nordmenn under krigen. Men hadde de vist hvordan det kom til å gå, så tror jeg ikke de hadde hjulpet noen. Hadde de sett Norge idag, så hadde de satt seg ned og begynt å gråte. Det er forferdelig å se sitt eget fedreland bli ødelagt rett foran øynene dine og ingen reagerer, ingen gjør noe. Men alle prater, hele jævla tiden. Og mens vi prater, tårner problemene seg opp og Norge blir verre og verre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *