Tid for å rykke ned

TID FOR Å RYKKE NED

Det vil nok stå 4. divisjon øverst på tabellen hvor vi finner Randabergs A-lag herrer i fotball neste år. Realiteten er imidlertid at Randaberg neste år vil spille i fotballens nivå 5, og det må unektelig være noen år siden det skjedde sist. Noen vil si at det er en katastrofe for den lokale fotballen, men slike ord bør ikke brukes i forbindelse med fotball. At det er trist, det er dog sant – det er ikke så veldig mange årene siden at Randaberg-fotballen var i 1. divisjon – nivå 2. Mye har skjedd siden den gang – og det er ingen grunn til å bringe fram noen reprise av disse hendelsene.
Likevel – vi skulle gjerne sett Randaberg i 3. divisjon fortsatt. Men laget var ikke godt nok – det var tilløp til lekkasje både i egen 16-meter og framme i angrepet. Dermed endte det med en plass på nedre del av tabellen, og med tanke på en endring av seriesystemet så ble nedrykket helt ned til nivå 5.
Så må vi aldri glemme at for et lag fra bygda så er det arbeidet blant de unge som er det viktigste. Det er nok kjekt å lære de unge og håpefulle å sparke ballen fra A til B. Det aller viktigste bidraget som våre ungdomsledere gir, er likevel å få dagens unge til å bli skikkelige folk når de vokser til. Vise dem tillit, gi dem ansvar. På den bakgrunn spiller det mindre rolle hvor klubbens A-lag befinner seg.
Så vet også jeg at det hadde vært gildt med A-laget noe høyere opp enn hva tilfellet blir neste år.

Et Norge utenfor Sinsenkrysset

Et Norge utenfor Sinsenkrysset

For disse som av en eller annen uforklarlig grunn må oppholde seg innenfor hovedstadens bygrense – og må slite med Raymond Johansen og hans noe spesielle byregjering – kommer det nok som en overraskelse når jeg antyder at det faktisk finnes et Norge også utenfor Sinsenkrysset. Inkludert heri er disse som til daglig befinner seg i NRKs lokaler – og ikke minst disse som skal sørge for å holde det norske folk underrettet om det som skjer i nyhetenes verden.
Avisen Nationen har fulgt Dagsrevyen i en ukes tid og sett på det som skjer av nyhende innenfor kongeriket – i det minste om vi skal tro på Dagsrevyen. I denne uken hadde NRK Dagsrevyen to lengre innslag som inkluderte nyheter utenfor de største byene. Det gjaldt en fjøsbrann og en hjortepåkjørsel!
Hver enkelt av oss betaler for NRK – det er en kanal som vi er pliktige til å betale for. Rundt tre av fire innbyggere i dette landet bor utenfor Oslo, men nyhetsbildet som NRK vil vi skal tro på, kommer fra Oslo og verden utenfor landets grenser.
Det synes å være på tide med litt voksenopplæring for de ansatte i NRK. Slik at de kan få en viss forståelse av at det finnes enkelte som bor utenfor Sinsenkrysset.
Men det er kanskje for mye å håpe på…?

Hva har de å skjule….?

Hva er det de har å skjule….?

Det var en selsom opplevelse å se idrettspresidenten Tom Tvedt på tv-skjermen forleden. I et NRK-intervju om Bernander-utvalgets rapport og åpenhet – eller helst manglende åpenhet i Idrettsforbundet – svarte Randaberg-mannen aldri på det han ble spurt om. Han lovet bot og bedring i framtiden, men forholdene før 2015 hoppet han bukk over. Nei, han var ikke idrettspresident den gang, men han satt i idrettsstyret – og var medansvarlig bl.a. for den famøse OL-satsingen for å få OL til Oslo. Tausheten omkring «før 2015» vil hos folk flest kun tolkes som at han og toppledelsen innenfor idrettsforbundet har noe å skjule.
Pengebruken blant toppene i en frivillig organisasjon der breddeidretten driver på dugnad- og kakeutlodnings-planet, lukter det av. Er det dette Tom Tvedt og toppledelsen nå forsøker å skjule?
Jeg innrømmer at jeg er av den oppfatning at Tom Tvedt er kommet i dårlig selskap. Generalsekretæren Inge Andersen er på ingen måte noe «fruktfat», og dessverre synes det nå som om at Tom Tvedt går i generalsekretærens fotspor.
Det kan bli vanskelige år framover hvis disse to fortsatt skal lede idretten. Jeg sier «hvis»…!