Oppgradering på Oltedal skole

Oppgradering på Oltedal skule

Oltedal skule skal bli oppgradert med bedre sikkerheit, og “ny” volleyballbane. Dei skal og bytte ut  vindauga på ungdomsskole. FUA skal bruke 12 millionar kroner på dette prosjektet.                            

 

Volleyballbana.

Me skal snakke litt om volleyballbana på Oltedal skule. Den skal bli oppgradert. Oppgraderinga har starta, men den er ikkje heilt ferdig ennå. FAU skal fikse volleyballbana vår fordi  det har vore klagar på at det ikkje er noko sand i den når det blir sommar. Dette skjer fordi det blåser så mykje om hausten og vinteren. Det gjør at vi elevar må koste opp alt sanden. Derfor skal vi få eit gjerde rundt sandvolleybana for at ikkje alt sanden skal blåse ut. Vi skal få

ny, tynn sand. Det skal vere ein mur rundt, sånn som vi har  i ballbingen. Denne skal dei kle med fjøler. Muren er ganske tykk, så det går an å sitte på den. Det skal også komme asfalt framfor ballbingen og volleyballbana. Dette gjer dei fordi det skal bli betre å gå der. Dei skal og leggje meir grus på grusbanen, sånn at det er bedre å spille fotball. FAU-Foreldrerådets arbeidsutval har vore på drivar for dette arbeidet. Det har vore mange foreldre som har vært med og arbeida med dette prosjektet.

Sikkerheita på Oltedal skole

Gjesdal kommune laga eit nytt sikkerhetsgjerde i eit bratt område sidan folk enkelt kan dette ned og skade seg. Det er ganske høgt, så hvis du detter ned, kan du få hjernerystelse, du kan brekke noko eller få stygge skrubbsår. Dei skal  i tillegg ta vekk hjula i den gamle barnehagen som er ved siden av skolen. Hjula er små. Hvis noen detter eller mister balansen når dei er i hjulet, kan dei dette bakover og sette fast foten og når dei prøver og komme seg ut kan dei vrenge foten.                                                                                                   Bilde tatt av: Mari Helland

Oltedal ungdomsskole

På ungdomsskulen i Oltedal er det veldig kaldt. Mange sit med teppe rundt seg og frys. Det er fordi vinduskarmene er veldig gamle, så når det blåser og regner, blåser det rett inn i klasseromma. Nokon plasser er det små hull gjennom vinduskarmen sånn at du kan se rett ut i skulegarden. Seinare så har me intervjua John Vatland som har stått i spissen for dette. Me skal også intervjua nokre elevar for og høyre kva dei syns om dette.

 

Kaja Kristjansdottir Hansen:

Kva syns du om at sanden fyker ut frå volleyballbana sånn at det ikkje er nok sand igjen til sommaren?

Svar:  Eg syns det er veldig dumt, fordi for det første så har med for litte sand. Og for det andre sanden er overalt, me må bruke masse tid på og kosta opp sanden igjen.

Syns du det ser fint ut så langt?

Svar: Ja, eg syns det ser bra ut så langt, men FAU har malt gjerde rundt med ein litt spesiell farge (Haha).  

Kor mykje veit du om dette prosjektet?                                                                                 

Svar: Eg vet ikkje så mye, men eg vett bare om gjerde som skal settes opp.
Kommer du til å bruke volleyballbana meir etter dette?

Svar: Nei, eg kommer ikkje til å bruka banen meir. De små og dei som har interesse for volleyball kommer sikkert til og bruke den meir trur eg.

Trur du at dette kommer til å fungere sånn at sanden ikkje fyker ut?

Svar: Eg trur noko kommer til og blåse vekk, men at det blir mindre enn før.  Eg tenke at de må få malt den skulen! Men eg syns at det er bra med ein oppgradering.

 

John Vatland:

Du som har vore med å planlagt dette med volleyballbanen, korleis har det godt med dette prosjektet (Foreldre) (Været)?

Svar: Været har vore varierande. Det har vore veldig kaldt, og det har vore frost i jorda. Det har vore ganske fint etterpå. Det har vore ein kjempegod gjeng som har snekra, men det har vore e

in del som eg har teke sjølv.

Kva skal de gjere vidare?

Svar: Nå venter me på ny sand. Fau skal legge ny grus på fotballbanen/grusbanen. Så skal vi asfaltere mellom ballbingen og volleyballbanen.

Trur du at dette vil fungere sånn at sanden holder seg i volleyballbanen?

 Svar: Ja, eg trur det vil fungere, det kan være at det blåser ut litt sand fordi det blåser ganske kraftig der oppe. Nå er det jo ein halv meter høg kant, så det kommer ikkje til å blåse ut like mykje som før.

Kven er det som har arbeida og bidratt frå FUA osv?

Svar: Dei fleste i FAU har vore med å arbeida. Det er jo ganske mange damer i FAU, så dei har gjort det dei kan. Og eg som aleine mann, har gjort meir av det praktiske.

Ca kor lang tid har dokke brukt på dette?       

Svar: Eg trur me har brukt 150 timar, men ca 200 timar totalt med planlegging. Eg starta å planlegge i fjor i September. Så planlegga me heilt til Januar i år, og då bestemte me oss for å begynne å grave. Støpinga skulle skje i påsken, og for eit par veke si snekkra me ferdig rundt.

Synes du dette var ein god ide å lage gjerde rundt volleyballbanen?

Svar: Ja, eg synest det er bra fordi då slepper me sand på fotballbanen. Pluss at det ser veldig fint ut, og det ser litt ut som ein stadion.

 

Intervju med Eira Gjesdal og Nadia Sztylka

Vi har intervjua 2 elevar om kva dei syns om sikkerheita og om den har blitt bedre. Eira Gjesdal 7.klasse: “Eg synest sikkerheita er bra eg føler ikkje noko forskjell.” “Det er bra med ny sikkerheit, fordi 1.klassinger og små barn kan falle.” “Eg synest det er bra at dei tar tak i ting som trenger og gjøres. Eg syns overskrifta på denne artikkelen burde vere “Sikkerheten på Oltedal skole” fordi det er det det handler om. Eg trur ville ha lese det fordi folk bryr seg om Oltedal skole.

Nadia Sztylka 5.klasse: Eg syns sikkerheita på Oltedal skule var bra før Gjesdal kommune gjorde noko. Eg likar det Gjesdal kommune gjer. Eg syns det er ganske bra å ha bedre sikkerhet. I skråningen ved skogen er det ganske mangen steinar som kan dette ned, så det er bra at dei fjernar dei.Eg syns overskriften på artikkelen burde vere “Sikkerhet på oltedal skole”. Eg trur folk ville ha lest det fordi det er jo bra og sånn.                                           Bilde tatt av: Julie Riveland Gilje og Nadia Sztylka.

 

Laga av 6.klasse-Julie Riveland Gilje, Indianna Desirè Berre, Emilie

Kristine Landsgård Wathne, Mari Helland, Martin Eikrem og Emil Alexander Gramstad.