Når kommer den nye veien over Solbakkane til stadion?

Tuva Lorentzen og Pia Grønstad. 04.05.17


Vi ville skrive om den nye veien som er planlagt å gå fra Solbakkane til Ålgård stadion. Grunnen til at vi ønsker å sette fokus på den kommende veien, er at vi håper og tror at flere kommer til og gå og sykle til skole, trening osv…

Vi som to sjetteklassinger  håper og ønsker at den planlagte veien mellom Solbakkane og Ålgård stadion kommer raskt på plass. Da vil folk som bor i nærheten av dette området kunne komme seg raskere til skole, trening og venner osv… Da slipper også foreldre og voksne å kjøre hele tiden fordi at da forurenser de veldig mye og at hvis de går får de holdt kroppen i bevegelse og slipper å sitte inne å kjede seg.  

KLIMA

Mange barn som blir kjørt til skole, trening og til venner tenker kanskje ikke helt over hvor mye man forurenser luften vår når man bruker bil. Vi tenker at hvis veien kunne kommet litt fortere enn planlagt, ville flere gått eller syklet istedenfor og strekningen man må kjøre blir kortere. Det at barn ofte blir kjørt, er med å påvirke at vi kanskje ikke får en framtid med ren luft.  

 

VI SPØR SVEN OLAV JENSEN:

Vi har spurt Sven Olav Jensen som er avdelingsleder på Utbygging om veien som skal komme fra Ålgård stadion og over til Solbakkane. Han sier at det foreløpig ikke er bestemt når tunnel og adkomstveien på Solbakkane kommer. Det henger sammen med når det blir behov for nye boligområder på Solbakkane felt D og Kodlidalen.