Ikke plass til oss på skolen

Når vi begynner i 7.trinn til høsten, må vi ha klasserom utenfor skolens bygninger. På grunn av plassmangel til skolens elever er planleggingsprosessen med nytt skolebygg i gang. Vi fikk et intervju med rektor, Kirsti Sævik for å få vite mer om når det nye skolebygget skal stå klart, og hvordan det skal være.

Inni i det nye skolebygget vet vi at det ikke kommer til å se ut som den gamle skolen. Det blir en stor vestibyle, et mat og helse rom og klasserom til  6. og 7. og litt 5. trinn. Det vil bli en egen gang som binder sammen det gamle skolebygget med det nye.

Tauløypa og tennisbanen forsvinner, men lysthuset og volleyballbanen kommer sannsynligvis til å overleve. Byggingen kommer til å begynne april 2019 og er ferdig i mai 2020. Summen for utbyggingen kommer på 65 millioner kr.

Kirsti Sævik, rektor Solås skole