Hva er galt med 1-10 skoler?

Hva er galt med 1-10 skoler?

Etter at det ble bestemt at høsten 2019 skulle stå en splitter ny 1-10 skole på Figgjo, ble mange voksne skeptiske. De aller fleste elevene ved den gamle skolen gleder seg veldig til den nye er ferdig. Hvorfor sier så mange voksne at det ikke er bra med 1-10 skole? I den forbindelse har vi intervjuet en rektor fra en 1-10 skole i Rogaland, for å få et innblikk i hvordan den nye 1-10 skolen på Figgjo vil bli.

Årets sjetteklassinger blir de første som skal gå på den nye skolen. På grunn av skepsisen til de voksne har de en del spørsmål om 1-10 skole. Hva er fordelene og ulempene med en slik skole? Er et mer mobbing på en 1-10 skole? Hvorfor bygger ikke kommunen bare en ny ungdomsskole?

Vi intervjuet rektor på Høle skule, som heter Arvid Strand. Vi lurte på om han heller ville ha 1-7 skole i stedet for  1-10 skole?

– Nei, det vil jeg ikke ha. Jeg har lærere på ungdomstrinnene som har høy utdannelse og mye kunnskap innenfor sine fag. Disse kan jeg også bruke på barnetrinnene. Dermed har jeg muligheten til å gi elever på småtrinnene og mellomtrinnet ungdomsskolelærere som er spesialiserte innenfor sitt fag. For eksempel kan jeg bruke en naturfagslærer fra 10 klasse som naturfagslærer i 5 klasse.

Vi spurte også rektoren om mobbing. Noen elever på Figgjo skole er redde for alt det blir mer mobbing på en 1-10 skole. Mener du det blir mer mobbing på 1-10 skole?

– Av og til. Jeg vil si det er omtrent like lite som på  1-7 skole.

Vi snakket også med Arne Raunholm, rektor på figgjo skole. Vi spurte om hvorfor kommunen har valgt å bygge den nye skolen.

– Fordi den gamle er for liten og utdatert. Hovedgrunnen til at den er i så dårlig stand som den er, er at det ikke har blitt brukt ressurser på skolen de siste årene i og med at den nye skolen skal bli bygd.

Vi lurte også på om den kom til å bli ferdig i tide?

– Ja den blir det. Det blir i overkant av 20 klasserom på den nye skolen.

Det viser seg at det ikke er så galt med en 1-10 skole likevel. Fordi vi tror det ikke kommer til og bli så mye mobbing på den nye skolen. Elevene på Figgjo er spente på hvordan den nye skolen kommer til og bli, og de gleder seg til å begynne.