Hva syns egentlig folk om lekser?

Bilde hentet: Google

Vi har skrevet om lekser og hva folk synes om lekser. Vi har intervjuet elever på Ålgård, Bærland og Solås skole. Vi har også intervjuet Hilde Sira som er skolesjef i Gjesdal.

Bærland skole

Ruben Vassbø Reiersen synes at lekser var kjedelig fordi det er stressende. Han bruker 15 min på vanlige lekser og 45 min på ukelekser. Han ville heller hatt litt lengre skoledag og hatt lekser eller å gjøre ferdig oppgavene hjemme hvis han ikke ble ferdig på skolen.

Thomas Mallendine synes lekser er kjedelig, men det kan av og til være gøy. Han bruker 20 min hver dag på leksene. Han ville hatt lengre skoledag i stedet for å hatt lekser eller å ha gjort oppgavene hjemme hvis han ikke ble ferdig på skolen.

Ålgård skole

Sebastian Gilje synes at lekser er kjedelig. Han bruker 30 min på lekser hver dag. Han ville hatt lengre skoledag fordi da trenger han ikke huske på leksene han må levere inn. Han ville ikke hatt at han må gjøre ferdig leksene hjemme hvis han ikke ble ferdige med dem på skolen. Han mener at det er noen som er bedre i noen fag, og da må de som ikke er så flinke i noen fag hatt lekser hver dag.

Dennis Virtanen synes lekser ikke er gøy i det hele tatt. Han bruker 15-20 min på leksene. Han ville hatt lengre skoledag i stedet for å ha lekser eller å gjøre oppgavene hjemme hvis han ikke ble ferdig på skolen.

Solås skole

Marius Meling synes lekser er kjedelig. Han bruker 20 min på leksene hver dag. I stedet for å ha lekser eller å ha lengre skoledag ville han hatt at han må gjøre ferdig oppgavene hjemme hvis han ikke ble ferdig med dem på skolen.

David Aksnes synes lekser er kjedelig. Han bruker 20-30 min på lekser hver dag. I stedet for å ha lekser eller å ha lengre skoledag ville han hatt at han må gjøre ferdig oppgavene hjemme hvis han ikke ble ferdig med dem på skolen.

Leo Aardal synes lekser er kjedelig. Han bruker 10-20 min på lekser hver dag. I stedet for å ha lekser eller å ha lengre skoledag ville han hatt at han må gjøre ferdig oppgavene hjemme hvis han ikke ble ferdig med dem på skolen.

Intervju med skolesjefen

Hilde Sira synes lekser skal inn som en del av alle elevenes læringsarbeid. Hilde sier at det vil gjøre at når vi blir eldre og kommer høyere opp i skolene skal vi være vant til å jobbe med lekser og studier. Og at hvis vi ikke har lekser i det hele tatt blir det vanskelig å oppnå. Hun mener at fordelen med lekser er at du lærer å trekke ut viktige ting av det du skal lese. Man kan ha lekser som gjør at du kan sitte hjemme å forberede deg og da er det enda lettere å forstå det læreren forklarer.  Hilde sier at det er viktig at leksene samsvarer med det som blir gjort på skolen. Leksene må ikke være for vanskelige og heller ikke for mye. Da blir lekser fort noe negativt. Da er det ikke mye læring og man kan miste motivasjonen. Hilde forteller at i regjeringen diskuterer de om å heller ha lengre skoledag i stedet for lekser for 1-4 trinn. Hvis det er sånn at regjeringen ønsker å ha lengre skoledag. Blir det mer jobbing på skolen.

Elevene vi har intervjuet er enige om at lekser er unødvendig. Elevene på Ålgård og Bærland skole ville hatt lengre skoledag, men elevene på Solås skole ville gjort oppgave hjemme dersom de ikke ble ferdige på skolen.

Skrevet av: Sebastian Wallin,Filip Sælevik og Andres Ravndal.