Hva er greia med sosiale medier?

Hva er greia med sosiale medier?

Sosiale medier er en viktig del av de aller flestes liv. Det kan virke som at vi mennesker ikke lenger kan gå gjennom en hel dag uten å kommunisere med andre elektronisk. Hva er det som gjør at vi nærmest er avhengige av å være tilgjengelige for andre og dele store deler av livet vårt med alle som er interesserte? Hvorfor følger ikke foreldre og barn aldersgrensene som er satt? Hva bør foreldre gjøre?

De appene som oftest blir  brukt av barn og ungdom er Snapchat, Musical.ly og Instagram. Aldersgrensene på de aller fleste av disse sosiale mediene er 13 år. Dette gjelder Facebook også, men Facebook bli sjelden brukt av barn under 13 år. Dette kan være fordi veldig mange voksne bruker Facebook som hovedmedia. Barn har ofte lyst til å ha åpen profil, slik at alle kan se det de legger ut, men de vil ikke at foreldrene skal se det. Facebook har i følge mange barn og unge blitt en «voksen» app, mens Snapchat, Musical.ly og til dels Instagram er apper som ennå er forbeholdt yngre.

Flere barn og unge bruker sosiale medier flere ganger til dagen. Det er i følge mange et stort press på å svare på meldinger fort, dele videoer og bilder fra livet sitt, holde på snapstreaker og ikke gå glipp av noe som skjer på de aktuelle mediene. De fleste kommunikasjonsappene har en funksjon som viser om den du sender ting til har sett dem eller ikke. Det er derfor vanskelig å la mobilen ligge for en føler at en må være tilgjengelig hele tiden. Mange føler også press for å legge ut bilder og videoer av det som skjer på fritiden. Dette skaper samtidig et press om at det som skjer i livet til barn og unge på fritiden må være ekstra interessant og mange kan kjenne på at deres liv ikke er like spennende som andres. Mange ungdommer føler at de må sjekke Snapchat hver eneste dag. Mange blir stresset og redde for å miste «snapstreaken». En snapstreak er en funksjon som holder rede på hvor mange dager du har snakket med noen på rad. Barn og ungdom sier at Snapstreak er veldig viktig, fordi da kan de se hvor lenge de snakket med hverandre. Snapstreak kan også  bli en bekreftelse på hvor sterkt vennskapet til noen er. Et slik press på å holde en Snapstreak kan skape mye stress. Det er mange som føler at om de ikke bruker de populære appene går de glipp av noe.

Det er mange foreldre som ikke har forståelse for hvorfor sosiale medier er så viktige for barna sine. Dette kan være fordi at de ikke har godt nok innblikk i hvordan appene fungerer og at de ikke er klare over hvilket press sosiale medier legger på barn og ungdom. Dette resulterer i at mange foreldre har ikke god nok kontroll på telefonen til barna sine. Dette kan være fordi de er travle med jobb, at de ikke er klare over at mange barn legger ut innhold som ikke er passende på slike apper eller at de ikke kan koden på telefonen til barna sine.

Alle foreldre burde følge barna sine på sosiale medier og sjekke hva de legger ut. Hvis de ikke følger med kan det føre til at barna føler de kan legge ut akkurat det de vil, noe som kan få følger senere i livet. Alle foreldre bør følge aldersgrenser slik at presset på barn under 13 år ikke blir så stort. I tillegg er det viktig å snakke hjemme om hvordan en skal oppføre seg på nett og hvordan det en legger ut på nett egentlig aldri forsvinner.

2 i skolegården om sosiale medier

Alexander Asheim   6.kasse

Har du instagram, snapchat, musical.ly eller facebook?

Jeg har alt utenom facebook.

Hvor mange ganger til dagen er du inne å sjekker disse appene?

Jeg er inne 1 gang til dagen

Hvorfor begynte du med disse appene?

Siden mange andre har det.

Har du privat bruker?

Jeg har ikke privat bruker

Hvorfor har du ikke privat bruker?

Jeg har ikke privat bruker fordi jeg ikke vil ha det.

 

Erika Rose Huitson    6.klasse

Har du instagram, snapchat, musical.ly eller facebook?

Nei jeg har ingen av disse appene.

Hvorfor har du ikke sosiale medier?

Fordi jeg gidder ikke å ha det, fordi jeg skjønner ikke meningen med disse appene.

Føler du press på at du må ha sosiale medier?

Nei, jeg føler ikke noe press.

Vil du ha sosiale medier?

Nei, jeg vil ikke ha noen sosiale medier.