Gode erfaringer med leksefri skole

 

 

1.Hvorfor har dere leksefri skole?svar

Vi har leksefri fordi vi mener at elevene jobber bedre med oppgavene de får, da de gjør det her på skolen sammen med læreren sin.

Vi så at noen elever stadig hadde dårlig samvittighet, og kanskje de grudde seg veldig til skoledagen også, da de ikke hadde gjort hjemmeoppgavene.

Det er noen hjem  som, av ulike årsaker, ikke har mulighet til å følge opp og hjelpe med lekser som blir gitt! Dette så vi var realitet for noen av våre elever, og vi ønsket å gjøre noe med dette!

2.merker du på elevene at det blir kjekkere på skolen?svar

 

Jeg får ofte tilbakemeldinger fra elever på at de synes det er bra at alle oppgaver blir arbeidet med på skolen med lærer i klasserommet.

Jeg synes også at dette er kjempefint, fordi jeg ønsker at alle mine elever skal ha den samme forutsetning for å lykkes med skolearbeidet..3 hva synes du om at dere har leksefri?svar

Og helt leksefri har vi heller ikke, da alle må lese hjemme. Alle elever må levere leselogg hvor en voksen «kvitterer» på at de har lest det de har på arbeidsplanen sin!.4 er det mindre jobb får dere når barna har leksefri?svar

Det er like mye jobb for oss lærere med en leksefri skole. Alle oppgaver skal forberedes, og alt arbeide skal vurderes og evalueres i etterkant. Den store fordelen er at læreren er sammen med klassen da de jobber, og kan hjelpe og gi veiledning når elevene står fast!.5 hva synes lærerne om at elevene har leksefri er lærerne litt uenige?svar   

Her hos oss er alle lærere enige om at dette er en god arbeidsmåte. Vi har evaluert ordningen nå i vår, og alle lærere går inn for at vi fortsetter med denne arbeidsmåten.6 har dere lenger skole dager siden dere ikke har lekser?

Vi har lengre skoledag på mandag, tirsdag og torsdag. Skolen starter hver morgen kl. 8.15 og på langdager er elevene ferdig kl. 14.30. De to andre dagene er de ferdig kl. 12.15.