Fisk på Ålgård

Hentet fra google

Vi på Solås skole er så heldige å få ha en fiskedag i regi av Jærmuseet og en dag med jakt og fiske. Her fikk vi dra opp garn og lære å sløye fisk. Vi fikk vi mye kunnskap om de ulike fiskeslagene vi kan finne i Edlandsvannet og Limavannet. Vi har valgt å nevne noen av de fisketypene vi lærte om.

Ørret

Ørreten er en fisk vi kan finne i Edlandsvannet. Denne fisken er en populær fisk på matbordet. Ørreten er gulbrun med masse prikker. Denne type fisk finner man ikke i saltvann.

Røye

Er en fisk som tilhører laksefamilien. Røyen er rød på buken og den tåler ikke saltvann. Vi kan finne den i Edlandsvannet. Denne fisken smaker veldig godt.

Ål

Ålen gyter i Sargassohavet, og yngelen driver med golfstrømmen mot Ålgård. Den bruker ca 3 år til å komme tilbake til foreldrenes hjem. Ålen er slimete for å kunne bevege seg i fuktig gress. Ålen klarer seg fint i både ferskvann og saltvann.

Sørv

Sørven gyter i om våren i store grupper på grunt vann. Sørven spiser opp maten som andre fisker skulle hatt. Sørv er en ferskvannsfisk i karpefamilien. Den hører ikke hjemme her på sørvestlandet. Sørven er kommet hit med tyskere som skulle bruke den som levende agn. Når vi hadde fiskedag med skolen fikk vi høre om hvordan Sørven har kommet til Limavannet.

Sik

Sik er en fisk i Laksefamilien. I Norge er den hovedsakelig utbredt på Østlandet,Jæren og i de nordligste fylkene. Vi kan finne Sik i Edlandsvannet.

Kilder: Wikipedia

Skrevet av: Sigurd Jørgen Simonsen og Ole Meland Sivertsen