Er skolehverdagen mellom skolene på Ålgård rettferdig?

Hvordan er skolehverdagen på de ulike barneskolene på Ålgård? Vi intervjuet Andres Ravndal i 6.klasse på Solås skole og Ruben Vassbø Reiersen i 6.klasse på Bærland skole for å høre hvordan skolehverdagen deres er. Vi hadde veldig lyst å finne ut om det er noen store forskjeller mellom Solås og Bærland skole når det gjelder skoledag, friminutt og lekser.

Skoledagen og spesielle fag

På Bærland starter skoledagen klokken 8:30 hver dag. På mandag og onsdag slutter de klokken 14:00, torsdag og fredag slutter de klokken 13.30. Tirsdag er kort dag, og da er skoledagen slutt kl.12:20. Andres på Solås skole svarte at alle dager unntatt tirsdag og fredag starter 08:20-14:05. Tirsdag starter 08:20-12:20 og fredag 08:20-13:30.

Vi lurte og på om at de hadde noen spesielle fag. Ruben sa at de hadde bare vanlige fag på Bærland, mens Andres sa at Solås hadde et spesielt fag som kalles PE. Det er valgfag, der elevene får velge mellom ulike praktiske aktiviteter.

Friminuttene

Når det gjelder friminuttene, er mye likt på skolene. Både Bærland og Solås skole har vanligvis tre friminutt i løpet av dagen: to korte og et langt friminutt. På Solås varer de korte friminuttene 15 minutter, og de store friminuttene varer i 30 minutter. På Bærland varer de korte i 10 minutter og de lange friminuttene er 20 minutter. Det er ikke lov å bruke mobil i friminuttene på noen av skolene.

Mesteparten av 6.klasse-guttene på Bærland spiller fotball i friminuttene, og noen er AL-ledere. Her på Solås pleier guttene å spille rugby i friminuttene og hvis de ikke er på fotballbanen og har rugby, så går de egentlig rundt skolen.

Lekser eller lenger skoledag?

Vi spurte guttene om de synes at de har for mye lekser og hvor lang tid de bruker på leksene. “Jeg synes vi har greit med lekser. Jeg bruker 1 time på ukeleksen og 15 minutter på leseleksene”, svarte Ruben. Andres sa at han synes at de har mye lekser og at han bruker 15 minutter på lekser hver dag.

På spørsmål om de ville hatt en time lenger skole og ingen lekser eller om de er fornøyd sånn de har nå, svarte de nokså likt. Andres sa at han kunne hatt litt lenger skole, men ikke mer enn 15 minutter. “Jeg ville hatt en lenger skoledag hvis vi kunne gjøre leksene der”, sa Ruben.

Selv om det er noen små forskjeller på de to skolene, viser det seg at skolehverdagen til barn på Ålgård er ganske lik.

Skrevet av: Leo Aardal, Marius Meling og Askil Dirdal Helland