Er det store forskjeller på barneskolene på Ålgård?

Bærland skole
Solås skole
Ålgård skole

Av: Rakel Bachmann Ravndal, Thea Jåsund-Tjåland, Christian Sirevaag Berge, Eivind Ravndal Kyllingstad og Andrew William Preiss Lawson

Vi har vært og sett på barneskolene på Ålgård: Bærland, Solås og Ålgård. Vi ville undersøke hvilke forskjeller og likheter som fantes mellom skolene. Her er noe av det vi fant.

Forskjeller

På Bærland og Ålgård skole har de noe som heter språkklasse. Det er en klasse der det er elever fra andre land som lærer norsk. Det er ikke språkklasse på Solås skole.

På Ålgård skole har de A og B klasser det har også Bærland skole, Solås har høyre og venstre klasser, men på 1 trinn, har Solås skole A, B og C.

På sløyden på Solås finnes det et eget male rom. Det er det ikke på Bærland og Ålgård skole.

På matlaging rommet til Bærland har de bilder på skuffene sånn at alle kan se hva som er inni. På Solås og Ålgård skole står det bare på med skrift.

Vi har noe som heter JA-kort på Solås skole. Det er et kort som elevene kan ta med seg rundt på skolen. Hvis noen av elevene ikke har med seg JA-kort eller tuller og forstyrrer andre, kan de få et klipp i kortet. Hvis en elev får tre klipp i JA-kortet, mister de det. Da får de ikke lov å arbeide ute av klasserommet. Bærland skole bruker JA-kort. Det gjør ikke Ålgård skole. 

På Solås og Bærland skole har de matteinnføring i lekse i matte. Det har ikke Ålgård skole. Matteinnføring er et ark der man får oppgaver. Det er forskjellige grader etter hvor god du er.

Likheter

Alle skolene på Ålgård bruker mest Chromebook, men man bruker også skrivesaker.

Friminuttene

Vi har vært ute i  friminuttene til skolene. På Bærland skole spiller de fotball og hopper tau i friminuttene. På solås skole er det mange som spiller volleyball og fotball eller leker på fjellet. På Ålgård skole leker de lavaleken og «et dabb».

Et lite friminutt på Bærland varer i 10 minutt, og et stort 30 minutt. På Solås varer et lite friminutt 15 minutter og et stort varer i 30-35 minutter. Skoleklokka ringer i små friminutt på Ålgård og Bærland. Det gjør den ikke på Solås.   

Generelt

6. klasse på Ålgård skole har gym en gang i uka, og det samme har Solås og Bærland skole. 

Ålgård skole har 3 etasjer, Bærland og Solås har 2. 

Alle skolene har mat & helse og alle har sløyd.

Ålgård skole har 2 bokmålsklasser og en nynorsk i 6.klasse. Bærland og Solås skole har bare bokmålsklasser.

På Bærland skole kan de få anmerkning og glemmekryss. På Solås får vi bare glemmekryss og ikke anmerkning.

Vi intervjuet:

Fra Ålgård skole: David Laland, Ørjan Broch, Håkon Helland, Bertine Sætren Haugen, Iselin Brattebø og Mia Maria McDowell.

Fra Bærland skole: Mattis Soldal Risa, Ea Amalie Førland, Emma Egelandsdal Sælevik, Ronja Walbakken Meling, Teo Garcia Hjertvik Bjelland og Noah Skår.